Licencyjno-Wzorcowa
Hodowla Gołębi
rasy STRASSER typu niemieckiego

Stanisław Tyc
tel. kom. 784 956 920, e-mail:
stanislawtyc@wp.pl

 

 

START __ WZORZEC __ GALERIA __ WYSTAWY __ UROCZYSTOŚCI __ WSPOMNIENIA_I_RADY_HODOWCY

 

 
STRASSERY
 

 
 

   

Hodowca Stanisław Tyc przed otrzymaniem Certyfikatu

   

   

Jan Pajka Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego wręcza Srebrną Odznakę Polskiego Związku

60-lecie D.S.H.G.R.i D.I.

   

60-lecie D.S.H.G.R.i D.I.
   

65-lecie D.S.H.G.R.i D.I.

Stanisław Tyc przedstawia historię Dolnośląskiego Stowarzyszenia

   

Stanisław Tyc odznaczony złotą odznaką Zasłużony
Działacz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza

Stanisław Tyc otrzymuje gratulacje od v-ce prezesów PZHGRiDI
Stanisława Wójcika i Godfryda Kuryło i Przewodniczącego Kolegium Sędziów Edwarda Gersztyna

   

Prezes Jan Pajka wręcza złotą odznakę Zasłużony Działacz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza

V-ce prezes Stanisław Wójcik i przezes Jan Pajka składją gratulacje odznaczonemu

   

Wieczorek hodowcy
Przy stole: Stanisław Tyc, Edward Gersztyn, Jan Pajka, Stanisław Projs, Dominik Langiewicz, Godfryd Kuryło, Stanisław Wójcik

   

Posiadam związkowe odznaczenia

Odznakę Garłacza Górnośląskiego nadaną przez Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
Brązową odznakę nadaną przez Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
Srebrną odznakę nadaną przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
Srebrną odznakę nadaną przez Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
Złotą odznakę nadaną przez Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
Medal 25-lecia nadany przez Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza

   
   

     
   

WYRÓŻNIENIA

Certyfikat "Promienna Wierzba" św. Faustyny